Bản Tin Và Sự Kiện

Bring Organic Star Anise And Cinnamon to the world

Quế, hồi hữu cơ ra thế giới

Công ty Cổ phần Sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam (Vinasamex) sở hữu tới 8 chứng nhận sản phẩm hữu cơ quốc tế.
Vinasamex became the winner of the Blue Venture Award 4

Vinasamex Trở Thành Quán Quân Blue Venture Award 4

Vượt qua Vacetco và Sokfarm, Vinasamex vừa trở thành quán quân Giải thưởng Doanh nhân cộng đồng – Blue Venture Award mùa 4.
Vinasamex: Confidently reaching out to the world

Vinasamex: Tự tin vươn ra Thế giới

Cho chúng tôi xem 8 chứng chỉ in trên hộp quế, hồi đã sơ chế

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.