Nhà máy 

Chính sách

Chúng tôi là ai

Địa chỉ website: https://vinasamex.com.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cùng với địa chỉ IP và chuỗi user agent trình duyệt của khách truy cập để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi được ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi được phê duyệt, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị cho công chúng trong bối cảnh của bình luận của bạn.

Media

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí được nhúng trong đó (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ các hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong các cookie. Điều này để tiện lợi cho bạn để không phải nhập lại chi tiết của mình khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định liệu trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập sẽ tồn tại trong hai ngày và cookie các tùy chọn màn hình sẽ tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn "Ghi nhớ tôi", thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trữ trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và chỉ đơn giản là chỉ số ID của bài viết mà bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác.

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ như video, hình ảnh, bài viết, v.v.) từ các trang web khác. Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động tương tự như khi khách truy cập trực tiếp vào các trang web đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các công cụ theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi nhận ra và tự động phê duyệt bất kỳ bình luận theo dõi nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào (trừ khi họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có những quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp được xuất của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi bắt buộc phải giữ để sử dụng cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật

Nơi dữ liệu của bạn được gửi

Những bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua một dịch vụ phát hiện thư rác tự động.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.