Nhà máy 

Thông Tin Liên Hệ

Vinasamex., JSC - Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế Hồi Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam.
Số điện thoại: +84 (0)46 295 1111.
Hotline: +84 (0)336 75 8668
WhatsApp: +84 (0)336 75 8668
Skype: Vina.spaex
Email: info@vinasamex.com/ lisa@vinasamex.com.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.