Nhà máy 

Thông Tin Liên Hệ

Tên công ty: Vinasamex., JSC
Địa chỉ: Thôn Vàng, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội
Số điện thoại:+84 (0)46 295 1111
Hotline: +84 (0)98 755 8116 / +84 (0)98 555 5559
Whatsapp: +84 (0)98 755 8116
Skype: Vina.spaex
Email: info@vinasamex.com/ lisa@vinasamex.com

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.