Nhà máy 

Tác động xã hội

 • Tôn trọng nhân quyền và môi trường làm việc công bằng. Tôn trọng hệ sinh thái và thúc đẩy sự đa dạng sinh học, thực hành nông nghiệp bền vững. Tôn trọng và cải thiện tác động của địa phương.

 • Đảm bảo rằng quyền con người được bảo vệ ở bất kỳ giai đoạn sản xuất nào, người lao động được hưởng điều kiện làm việc tốt và công bằng và nông dân sản xuất nhỏ nhận được một phần công bằng. Cải thiện sinh kế của hàng ngàn nông dân và công nhân sản xuất nhỏ bằng cách cung cấp phương tiện cho các dự án cộng đồng xã hội và trao quyền cho người dân.

 • Cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng cách định hướng mô hình kinh doanh theo các hoạt động có trách nhiệm.
   Tôn trọng nhân quyền và cung cấp điều kiện làm việc tốt để cải thiện phúc lợi của người lao động.

 • Tôn trọng môi trường, đa dạng sinh học và khí hậu bằng cách chịu trách nhiệm về các tác động môi trường và chuyển đổi dần dần thực hiện các phương pháp sản xuất bền vững.

 • Hành động vì sự phát triển bền vững của địa phương thông qua việc tạo việc làm và là người bạn đồng hành giúp sức cho người dân bản địa.

 • Tích hợp các hoạt động thu mua có trách nhiệm và đạo đức dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau với các nhà cung cấp và làm việc với các đối tác ủng hộ các hoạt động xã hội và môi trường có trách nhiệm.

 • Ủng hộ cơ chế đại diện trong hoạt động sản xuất để thúc đẩy các giá trị dân chủ.

Bảo vệ môi trường

 1. Vinasamex đã phối hợp sâu sát với nông dân và chính quyền địa phương tại các vùng nguyên liệu để cùng phát triển một hệ sinh thái chung lành mạnh và bền vững.

 1. Chúng tôi làm điều này bằng cách liên tục nâng cao nhận thức cộng đồng về luật pháp và quy định quản lý các khu bảo tồn và cung cấp cho họ kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc hơn.

 1. Hơn nữa, chúng tôi giáo dục thêm cho người dân địa phương về giá trị của rừng địa phương, về đa dạng sinh học và nguồn nước sạch như một nguồn sống cho chính gia đình họ.

 1. Ít nhất 709 đại diện hộ gia đình hiểu biết tốt về luật pháp, các mối đe dọa và thực tế để bảo vệ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, hệ sinh thái và phục hồi thảm thực vật.

 1. Chúng tôi đã xây dựng hai bảng quy định để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, cũng như các quy định về quản lý chất thải. Kế hoạch thêm ít nhất mười cây thuốc vào danh sách những cây cần bảo vệ ở nước ta.

 1. Nông dân của chúng tôi đã quen thuộc với các loài thực vật xâm lấn đe dọa và đã loại bỏ cây xâm lấn trên ít nhất 912 ha đất nguyên liệu của chúng tôi.

 1. Ít nhất 820 đại diện hộ gia đình được đào tạo để thực hành quản lý chất thải tuân thủ tại nhà ở của họ và các khu vực lân cận.

 1. Ít nhất 468 hộ nông dân sử dụng tốt thuốc bảo vệ thực vật thảo dược và tuân theo các nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

 1. 100% hộ gia đình trong chuỗi giá trị của chúng tôi canh tác đất rừng theo hướng sản xuất bền vững, sử dụng giống cây và phân bón hữu cơ, không còn sử dụng hóa chất cấm và giống chứa GMO.

Tác động tích cực tới cộng đồng

Hãy click vào từng vùng nguyên liệu để xem các con số thực tiễn của chúng tôi

Quế

Lào Cai

1243,09 ha vùng nguyên liệu quế của Vinasamex đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ

Chúng tôi đã và đang nâng cao kiến thức của 742 hộ nông dân nơi đây về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bình đẳng giới và tài chính

Vinasamex đã hỗ trợ 1484 nông dân cải thiện sinh kế của họ. Ngoài ra, chúng tôi tạo việc làm cho khoảng 150 người tại Nhà máy Lào Cai I và ít nhất 200 người tại Nhà máy Lào Cai II của chúng tôi

Hoa hồi

Lạng Sơn

808,52 ha vùng nguyên liệu hoa hồi của Vinasamex đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ

Chúng tôi đã và đang nâng cao kiến thức của 477 hộ nông dân nơi đây về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bình đẳng giới và tài chính

Vinasamex đã hỗ trợ 954 nông dân cải thiện sinh kế và tạo việc làm cho khoảng 150 người ở vùng đất này

Gừng, Nghệ, Tỏi, Ớt, Hành, Sả

Bắc Kạn

41,9 ha vùng nguyên liệu gia vị của Vinasamex đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ

Chúng tôi đã và đang nâng cao kiến thức của 46 hộ nông dân nơi đây về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bình đẳng giới và tài chính

Vinasamex đã hỗ trợ 92 nông dân cải thiện sinh kế và tạo việc làm cho ít nhất 100 người ở vùng đất này

Hạt Tiêu Đen

Quảng Trị

19,05 ha vùng nguyên liệu hồ tiêu của Vinasamex đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ; và tại đây khoảng 20.000 ha quế của chúng tôi đang được canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ

Chúng tôi đã và đang nâng cao kiến thức của 128 hộ nông dân nơi đây về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bình đẳng giới và tài chính

Vinasamex đã hỗ trợ 268 nông dân cải thiện sinh kế và sử dụng khoảng 150 người ở vùng đất này

Quế

Yên Bái

2342,84 ha vùng nguyên liệu quế của Vinasamex đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ

Chúng tôi đã và đang nâng cao kiến thức của 904 hộ nông dân nơi đây về các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, bình đẳng giới và tài chính

Vinasamex đã hỗ trợ 1808 nông dân cải thiện sinh kế của họ và tạo việc làm cho khoảng 210 người ở vùng đất này 

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.