Nhà máy 

Đối Tác

Oxfam Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và cứu trợ nhân đạo, phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng quyền của phụ nữ.
CSIP phát triển hệ sinh thái cho Doanh nghiệp Xã hội và góp phần xây dựng một đội ngũ Doanh nghiệp Xã hội vững mạnh trong nước và trong khu vực, thông qua các hoạt động Truyền cảm hứng, Kết nối và Tăng cường quyền năng cho các cá nhân và tổ chức đang giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường bằng các giải pháp kinh doanh sáng tạo và bền vững.
CRED (Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn) là một tổ chức phi lợi nhuận (NGO) hàng đầu có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động nhằm xóa đói giảm nghèo và hòa nhập nhiều hơn cho các nhóm yếu thế, bao gồm người nghèo, phụ nữ, thanh niên và dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế ...
PUM là tổ chức phi chính phủ Hà Lan hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, khuyến khích hợp tác kinh tế quốc tế, gia tăng cơ hội tạo việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thế giới và tăng cao các lợi ích xã hội.
Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV là một tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận được thành lập tại Hà Lan vào năm 1965. Được thúc đẩy bởi các Mục tiêu Phát triển Bền vững, SNV tạo ra sự khác biệt lâu dài trong cuộc sống của những người nghèo khó bằng cách giúp họ nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Tổ chức hiện đang hoạt động tại khoảng 24 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La.
Triple I là một công ty đầu tư tác động chuyên tài trợ và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) ở Châu Phi và Châu Á. Tất cả các khoản đầu tư của họ đều nhằm mục đích tạo ra tác động xã hội tích cực đến sinh kế của những người trực tiếp tham gia vào các hoạt động kinh doanh mà chúng tôi hỗ trợ cũng như toàn xã hội. Triple I cung cấp vốn tăng trưởng dài hạn (€100k-€500k) để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận ra tiềm năng tăng trưởng của họ. Bên cạnh đó, Triple I cung cấp các dịch vụ tư vấn trực tiếp nhằm tối đa hóa năng lực hoạt động và tác động xã hội.
Tổ chức Gia vị Thế giới là một tổ chức quốc tế trên toàn thế giới nhằm xây dựng một tương lai lành mạnh và có trách nhiệm cho ngành gia vị.
IFRA– Liên đoàn Thương mại Tinh dầu và Hương liệu Quốc tế – là một hiệp hội thương mại được thành lập vào năm 1977. Hiệp hội này đại diện cho lợi ích của các công ty tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh và sản xuất hàng nghìn thành phần được sử dụng trong hương liệu, nước hoa và dầu thơm.
Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổchức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các hội viên là tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ số hóa vì sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam tiến tới nền nông nghiệp số.
Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận của những người và tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.
Với nền tảng là nông nghiệp, Control Union Certifications đã tập trung nỗ lực phát triển các dịch vụ xoay quanh phát triển bền vững của chuỗi cung ứng cho thị trường thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, lâm nghiệp, sinh khối, năng lượng sinh học, tuân thủ xã hội và dệt may. Với 'khởi động trên mặt đất' tại hơn 70 quốc gia, Control Union Certifications được đặt riêng để quản lý các thách thức với thị trường toàn cầu ngày nay.
Trong hơn 30 năm qua, Ecocert đã và tiếp tục hỗ trợ các bên liên quan trong việc thực hiện và thúc đẩy các hoạt động về thực hành bền vững thông qua các dịch vụ chứng nhận, tư vấn và đào tạo. Cam kết canh tác hữu cơ kể từ khi thành lập, Ecocert hiện đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.