Nhà máy 

FAQs

Không. Các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận hữu cơ và không biến đổi gen (non-GMO) là một trong những tiêu chí để chứng nhận hữu cơ.

Không. Sản phẩm của chúng tôi được chứng nhận hữu cơ như đã nói và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của USDA, một trong số đó là cấm bức xạ.

Có. Chúng tôi phát triển và phát triển vườn ươm riêng của mình, nhờ đó chất lượng được kiểm soát tốt.

Chắc chắn rồi. Để biết thêm thông tin về giá cả, chất lượng, mẫu mã vui lòng gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@vinasamex.com .

Không. Tuy nhiên, chúng tôi xây dựng một cộng đồng nông dân nơi Vinasamex và hàng ngàn nông dân làm việc hoàn toàn dựa trên sự công bằng, các nguyên tắc và thỏa thuận có lợi.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.