Nhà máy 

Ớt Hữu Cơ

Ớt là trái cây của các loại cây thuộc chi Capsicum trong họ Ca (Solanaceae). Ớt là một loại trái cây gia vị cũng như một loại trái cây rau (ớt Đà Lạt) phổ biến trên toàn thế giới. Ớt gốc từ châu Mỹ; Hiện nay, nó được trồng trên khắp thế giới và được sử dụng làm gia vị, rau và thuốc.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.