Nhà máy 

Nhà máy

Nhà máy Lạng Sơn

Địa chỉ: Xã Đề Thám, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn
Sản phẩm chế biến chính: Sản phẩm từ hoa hồi và dược chất (ví dụ axit Shikamic).

Nhà máy Yên Bái

Địa chỉ: Xã Đào Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái
Sản phẩm chế biến chính: Quế, Hoa hồi, và các gia vị khác.

Nhà máy Lào Cai I

Địa chỉ: Xã Liêm Phú, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Sản phẩm chế biến chính: Sản phẩm từ quế và chiết xuất tinh dầu.

Nhà máy Lào Cai II

Địa chỉ: Xã Phong Niên, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
Sản phẩm chế biến chính: Chiết xuất tinh dầu và dược chất công nghệ cao.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.