Nhà máy 

Với nền tảng là nông nghiệp, Control Union Certifications đã tập trung nỗ lực phát triển các dịch vụ xoay quanh phát triển bền vững của chuỗi cung ứng cho thị trường thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, lâm nghiệp, sinh khối, năng lượng sinh học, tuân thủ xã hội và dệt may. Với 'khởi động trên mặt đất' tại hơn 70 quốc gia, Control Union Certifications được đặt riêng để quản lý các thách thức với thị trường toàn cầu ngày nay.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.