Nhà máy 

IFRA– Liên đoàn Thương mại Tinh dầu và Hương liệu Quốc tế – là một hiệp hội thương mại được thành lập vào năm 1977. Hiệp hội này đại diện cho lợi ích của các công ty tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh và sản xuất hàng nghìn thành phần được sử dụng trong hương liệu, nước hoa và dầu thơm.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.