Nhà máy 

Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV là một tổ chức phát triển quốc tế phi lợi nhuận được thành lập tại Hà Lan vào năm 1965. Được thúc đẩy bởi các Mục tiêu Phát triển Bền vững, SNV tạo ra sự khác biệt lâu dài trong cuộc sống của những người nghèo khó bằng cách giúp họ nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Tổ chức hiện đang hoạt động tại khoảng 24 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La.

Our site is under maintenance.

Thank you for visiting us! come back soon.